Πολιτική Αλλαγών – Επιστροφών – Δικαίωµα Υπαναχώρησης

Προϋποθέσεις Επιστροφής:
Α. Το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιµοποιηθεί.
Β. Η επιστροφή πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός δεκα (10) ηµερολογιακών ηµερών.
Γ. Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα µε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς (Απόδειξη
Λιανικής, τιµολόγιο, Δελτίο αποστολής-Τιµολόγιο κ.ο.κ).
Δ. Να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς φθορές, η δε
συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν. Για να φτάσουν τα προϊόντα σε
καλή κατάσταση πρέπει να τα συσκευάζετε κατάλληλα -σε ένα µεγαλύτερο κουτί- έτσι ώστε να
είναι προστατευµένα κατά την αποστολή.
* Για την αλλαγή των προϊόντων ισχύει η εκάστοτε τρέχουσα τιµή κάθε κωδικού (σε προϊόντα 10
ήµερων εκπτώσεων και Black Friday κλπ., ισχύουν οι τιµές των εκάστοτε εκπτωτικών περιόδων
κατά την αλλαγή).
** Οι αλλαγές πραγµατοποιούνται µόνο µεταξύ προϊόντων της ίδιας σαιζόν.
Προϊόντα που ανήκουν στις ενότητες Προσφορές, δεν υπόκεινται στους όρους αλλαγών και
επιστροφών εκτός εάν πρόκειται για ελαττωµατικά προϊόντα.
Όλες οι επιστροφές γίνονται προς:
Le sac
Καποδιστρίου 2
Αιγάλεω, ΤΚ 12241
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5989974
Πριν από οποιαδήποτε επιστροφή θα πρέπει πρώτα να έχετε επικοινωνήσει µαζί µας προκειµένου
να καταγραφεί η κίνηση στα αρχεία µας, σε αντίθετη περίπτωση η επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή.
Σε περίπτωση αγοράς ή αλλαγής από το φυσικό µας κατάστηµα, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί
αλλαγή ή επιστροφή χρηµάτων εξ αποστάσεως (µέσω του e-shop) και η αλλαγή ή επιστροφή
(πιστωτικό) θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο από το φυσικό µας κατάστηµα.
Υπαναχώρηση
Έχετε δικαίωµα να υπαναχωρήσετε από την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος εντός 10
ηµερολογιακών ηµερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσµία υπαναχώρησης λήγει
10 ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας που αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των
προϊόντων που αγοράσατε. Προκειµένου να ασκήσετε το δικαίωµα υπαναχώρησης, οφείλετε να
αποστείλετε στην Επιχείρηση µια ξεκάθαρη δήλωση µε e-mail στη διεύθυνση info@lesac.gr.
Επισηµαίνεται ότι το δικαίωµα υπαναχώρησης µπορεί να ασκηθεί µόνο για προϊόντα που έχουν
αγοραστεί.
Συνέπειες υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε από την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα θα σας
επιστραφούν τα χρήµατα της αγοράς σας, πλην των εξόδων αποστολής. Η επιστροφή χρηµάτων θα
γίνει µε το ίδιο µέσο πληρωµής που εσείς χρησιµοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Η
επιστροφή χρηµάτων θα πραγµατοποιηθεί αφού η Επιχείρηση έχει λάβει πίσω τα προϊόντα σε
άψογη κατάσταση και χωρίς αυτά να έχουν φθαρεί ή χρησιµοποιηθεί, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι
ειδικές σηµάνσεις (ετικέτες, σφραγισµένες συσκευασίες αν υπάρχουν) και εφόσον συνοδεύονται
από όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης). Οφείλετε να στείλετε πίσω τα
προϊόντα ή να τα παραδώσετε στην Επιχείρηση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και
οπωσδήποτε εντός 10 ηµερών από την εποµένη της ηµέρας που αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των
προϊόντων. Η προθεσµία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί, εάν στείλετε πίσω τα προϊόντα πριν από τη
λήξη της περιόδου των 10 ηµερών.

ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Δευ – Τετ: 9.00 – 15.00
Τρι – Πέµ – Παρ: 9.00 – 14.00 | 17:00 – 21:00
Σαβ: 9.00 – 15.00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καποδιστρίου 2 Αιγάλεω – Φώτης Λαγός
Ιερά Οδός 236 Αιγάλεω – Le sac

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210 5989974
210 5904160