Τρόποι Αποστολής

Οι παραγγελίες αποστέλλονται από την Επιχείρηση στην υπηρεσία µεταφοράς αυθηµερόν, εάν
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) το προϊόν είναι διαθέσιµο
β) έχει ολοκληρωθεί η πληρωµή της παραγγελίας
γ) έχει καταχωρηθεί η παραγγελία έως τις 15:00 µ.µ..
Στην περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιµο η αποστολή στην υπηρεσία µεταφοράς µπορεί
να πραγµατοποιηθεί µε µια καθυστέρηση 1-2 ηµερών επιπλέον (κυρίως σε περιόδους εκπτώσεων,
τέλος σεζόν ή εορτών).
Παραγγελίες διεκπεραιώνονται από Δευτέρα έως Σάββατο (εκτός από αργίες). Παραγγελίες που
τοποθετούνται στο σύστηµα Σάββατο από τις 12:00 και µετά, θα περάσουν το στάδιο έγκρισης,
προετοιµασίας και αποστολής την Δευτέρα.
Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών στον πελάτη είναι συνήθως 1-2 εργάσιµες ηµέρες από την
ηµέρα αποστολής στην υπηρεσία µεταφοράς. Για τις περιοχές εκτός των ορίων των πόλεων του
δικτύου της “Courier Center” (δυσπρόσιτες περιοχές) η παράδοση γίνεται εντός 2-3 εργάσιµων
ηµερών.
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία.
Η παράδοση των προϊόντων γίνεται:
Α. ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Άµεσα µε την επιβεβαίωση της παραγγελίας
εντός εργάσιµων ωρών λειτουργίας του καταστήµατος.
Β. ΜΕ COURIER CENTER:
Για παραγγελίες εντός Ελλάδας
1. Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 49€.
2. Χρέωση 2€ για παραγγελίες κάκτων των 49€.
3. Για παραγγελίες που υπερβαίνουν τα 3 κιλά, η χρέωση είναι 1€ το κιλό.
Διατηρείτε το δικαίωµα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή µέρος αυτής εντός 10
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία που την παραλάβατε. Η εταιρεία δεν θα κάνει δεκτή
οποιαδήποτε επιστροφή την βαραίνει µε κόστος αποστολής και πραγµατοποιείται µε άλλη εταιρεία
ταχυµεταφορών εκτός της Courier Center. Στις περιπτώσεις που επιθυµείτε αλλαγή του προϊόντος
που αγοράσατε πρέπει να συµπληρώσετε στο email επικοινωνίας κωδικό ή κωδικούς προϊόντων και
µέγεθος και θα επικοινωνήσει µαζί σας συνεργάτης µας. Εναλλακτικά µπορείτε να επικοινωνήσετε
απ’ ευθείας µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών στο 210 5989974. Η επιστροφή του προϊόντος
γίνεται µε την Courier Center καθώς και η εκ νέου αποστολή του επιθυµητού προϊόντος προς εσάς
και το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 4€.